Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik                                                   – Barbara Wojciechowska

Główny Specjalista                                     – Maria Serwacińska

 

Kontakt:

tel. 42 211 13 19 wew. 162, 163, 164, 165
całodobowy telefon interwencyjny (zgłaszanie awarii) 609 050 264

Interesanci przyjmowani są w budynku „Biura Obsługi Klienta" przy ul. Jana Pawła II 46 we wtorki w godzinach: 10:00 do 17:00, w pozostałe dni od godziny 7:00 do 15:00.

Do zakresu zadań i kompetencji Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej (WGM) należą:

 • Zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umowami zawartymi
  z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych oraz współwłaścicielami nieruchomości wspólnych.
 • Zadania związane z administrowaniem nieruchomości - zgodnie z umową zawartą z Gminą Konstantynów Łódzki na administrowanie nieruchomościami komunalnymi.
 • Zadania związane z administrowaniem budynków należących do Spółki.
 • Prace porządkowe i remontowe w administrowanych i zarządzanych zasobach.
 • Zarządzanie flotą samochodową będącą w eksploatacji Wydziału (przekazywanie danych do ubezpieczenia, przeglądy techniczne, zamawianie i rozliczanie paliwa).
 • Zadania związane z realizacją spraw zaopatrzeniowych w ramach Wydziału.
 • Przestrzeganie przepisów prawa w ramach wykonywanych zadań, w szczególności zadań
  z zakresu administrowania i zarządzania, które wynikają z uregulowań zawartych w przepisach Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o własności lokali,
 • Nadzór nad terminami oraz poprawnością realizacji umów dotyczących zadań wykonywanych przez Wydział,
 • Wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez Zarząd.

Konto wpłat czynszowych:
Kasa P.K.G.K.Ł. Sp. z o.o. nie przyjmuje wpłat za czynsz.
Bezpłatnie można dokonać zapłaty za czynsz w ajencji Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim, która mieści się w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 23A.


Nr konta bankowego, na które można dokonywać wpłaty:
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie: 82 8780 0007 0013 3333 1007 0103

Artykuły

4 lutego 2019

Informacja o zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych.Uprzejmie informujemy, że w miesiącach: luty, marzec br. odbędą się  zebrania
Wspólnot Mieszkaniowych, którymi zarządza PKGKŁ Sp. z o.o..

Szczegółowe informacje o dokładnych datach i godzinach zebrań w załączniku - Harmonogram