Zespół Usług Komunalnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Główny Specjalista                                                          – Wojciech Kałczak

Kontakt:

tel. 42 211 13 19 wew. 114

Interesanci przyjmowani są w budynku „E” przy ul. Jana Pawła II 44 (pokój nr  25) w godzinach pracy Spółki tj. od godziny 7.00 do 15.00.

Do zakresu zadań i kompetencji Zespołu Usług Komunalnych (ZUK) należy:

 • Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku w mieście w ramach zawartych umów oraz zleceń, w tym m.in.:
 • Współpraca ze zleceniodawcami usług,
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy i opis zakresu wykonywanych prac, sporządzanie zestawień potrzebnych do wystawiania faktur za wykonane usługi, sporządzanie materiałów do naliczania płac podległym pracownikom, itp.
 • Kierowanie i nadzór pracownikami na stanowiskach robotniczych,
 • Organizacja prac wraz z oceną ich zakresu w terenie,
 • utrzymanie parków i zieleńców,
 • wywóz nieczystości z koszy ulicznych,
 • wywóz; trawy i liści, ziemi i piasku,
 • wywóz nieczystości w workach,
 • utylizacja gałęzi,
 • naprawa i montaż oświetlenia świątecznego na zlecenie Gminy,
 • zimowe utrzymanie chodników,
 • utrzymanie porządku na targowisku,
 • zamiatanie mechaniczne ulic miasta Konstantynowa Łódzkiego,
 • sezonowa konserwacja zieleni przyulicznej – koszenie trawników i rowów wraz z usunięciem trawy i innych powstałych odpadów na miejsce utylizacji.
 • Nadzór nad pracami warsztatu,
 • Naprawa i konserwacja floty samochodowej i innego sprzętu na zlecenie poszczególnych Wydziałów/Zespołów posiadających flotę samochodową,
 • Roboty ślusarskie i spawalnicze,
 • Realizacja robót zleconych dot. administrowanych oraz zarządzanych przez Spółkę zasobów mieszkaniowych (prace naprawcze bramy, furtki),
 • Utrzymanie czystości i porządku na terenie Spółki, w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników,
 • Obsługa targowiska wraz z poborem opłat i sporządzaniem niezbędnych sprawozdań sprzedaży,
 • Zarządzanie flotą samochodową będącą w eksploatacji Wydziału (przekazywanie danych do ubezpieczenia, przeglądy techniczne, zamawianie i rozliczanie paliwa).
 • Realizacją spraw zaopatrzeniowych w ramach Wydziału,
 • Prowadzenie polityki magazynowej w zakresie działalności Wydziału,
 • Nadzór nad terminami oraz poprawnością realizacji umów dotyczących zadań wykonywanych przez Wydział,
 • Wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez Zarząd.

 

 

Artykuły

5 czerwca 2020

Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych - ciąg dalszy.

Informujemy, iż najbliższych dniach odbędą się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych, które ze względu na epidemię COVID-19, nie odbyły się w terminie wcześniejszym.

Czytaj więcej o: Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych - ciąg dalszy.
14 marca 2019

Czyste miasto, wspólna sprawa

Apelujemy do mieszkańców o niewyrzucanie do koszy stojących przy ulicach śmieci z własnych posesji.

Kosze są regularnie (2 razy w tygodniu) opróżniane przez naszych pracowników, jednak stają się oni bezradni wobec dużej ilości odpadów z gospodarstw domowych podrzucanych do pojemników, które nie są do tego przeznaczone.

Czytaj więcej o: Czyste miasto, wspólna sprawa
8 lutego 2019

Zmiana opłat targowych

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. informuje,  że  na podstawie Uchwały Zarządu Nr  1/02/2019  z dnia 06.02.2019 r. ulega  zmianie wysokość opłat za korzystanie z miejsc targowych na targowisku miejskim w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sucharskiego.

 

Czytaj więcej o: Zmiana opłat targowych
10 grudnia 2018

Zimowe utrzymanie chodników w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego

W dniu 5 grudnia  b.r., w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, podpisaliśmy z gminą Konstantynów Łódzki umowę na ,,Zimowe utrzymanie chodników w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego w sezonie 2018/2019".

 

Czytaj więcej o: Zimowe utrzymanie chodników w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego