Taryfa i cenniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

14 sierpnia 2020

Taryfa na ciepło dla PKGKŁ - 2020

Zgodnie z § 3 pkt. 7 „Umowy na dostawę ciepła w wodzie gorącej” informujemy, że z dniem 01.09.2020 r. wprowadziliśmy nowe ceny na dostawę ciepła wyszczególnione w XVI Taryfie dla Ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. zatwierdzonej przez Prezesa URE decyzją nr OŁO.4210.12.2020.BG z dnia 24 lipca 2020r.   -     pobierz.

29 lipca 2020

Taryfa na ciepło lipiec 2020

Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.11.2020.BG z dnia 15 czerwca 2020r., Veolia Energia Łódź S.A. informuje o wprowadzeniu do stosowania z dniem 13 lipca 2020r. nowych cen i stawek opłat w rozliczeniu za ciepło dostarczone w wodzie gorącej dla grupy taryfowej WPo.

Nowe ceny i stawki - pobierz.

10 stycznia 2020

Taryfa na ciepło na 2020r.

Szanowni Państwo

Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.34.2019.BG z dnia 28 listopada 2019r., Veolia Energia Łódź S.A. informuje o wprowadzeniu do stosowania z dniem 01 stycznia 2020r. nowych cen i stawek opłat w rozliczeniu za ciepło dostarczone w wodzie gorącej dla grupy taryfowej WPo.

Nowe ceny i stawki - pobierz.

16 lipca 2019

XV taryfa na ciepło

Taryfa na ciepło 2019 r.

Zgodnie z § 3 pkt. 7 „Umowy na dostawę ciepła w wodzie gorącej” informujemy, że z dniem 01.08.2018 r. wprowadziliśmy nowe ceny na dostawę ciepła wyszczególnione w XV Taryfie dla Ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. zatwierdzonej przez Prezesa URE decyzją nr OŁO.4210.6.2019.BG z dnia 05 lipca 2019r.

Czytaj więcej o: XV taryfa na ciepło
8 lutego 2019

Opłaty targowe

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. informuje,  że  na podstawie Uchwały Zarządu Nr  1/02/2019  z dnia 06.02.2019 r. ulega  zmianie wysokość opłat za korzystanie z miejsc targowych na targowisku miejskim w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sucharskiego.

Czytaj więcej o: Opłaty targowe