Umorzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dotyczy umowy U16016/14758 o umorzenie z dnia 04.08.2016r.

1. Nazwa Zadania:

  • „Budowa sieci wodociągowej Ø 200 x 11,9mm z PE w celu awaryjnego zasilania w wodę m. Konstantynowa Łódzkiego z sieci wodociągowej m. Łodzi w ul. Ks. Janika działka nr 86/44, 131/1 w Konstantynowie Łódzkim”
  • „Przebudowa odcinka istniejącej sieci wodociągowej w ul. Zgierskiej (przejście przez rzekę Jasieniec), na terenie działek o numerach ewidencyjnych 78, 11/1 79/3, 80 i 81, obręb K-14
    w Konstantynowie Łódzkim”

2. Wartość ogólna zadania- 139 800,00zł

3. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi pochodzących z umorzenia - 116 424,00zł

4. link do strony  zainwestujwekologie.pl

 

 Dotyczy umowy U16015/14750 o umorzenie z dnia 04.08.2016r.

 1. Nazwa Zadania:

  • „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwarcowej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 17/3,15/1,13/14,13/17, 13/19 i 13/21, obręb K-1, w Konstantynowie Łódzkim”

2. Wartość ogólna zadania - 73 000,00zł

3. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi pochodzących z umorzenia – 45 267,50zł

4. link do strony zainwestujwekologie.pl

Artykuły

16 września 2018

Informacja o umorzeniu

 Logo WFOŚ

Dotyczy umowy U18015/08067 o umorzenie z dnia 24.07.2018r.

1.     Nazwa Zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Kilińskiego – Południe etap I”

2.     Wartość ogólna zadania- 1 478 234,00 zł

3.     Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi
        pochodzących z umorzenia – 513 861,00 zł

Zainwestuj w ekologię - link