Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zespół Ciepłownictwa

Z-ca Dyrektora ds. technicznych         – mgr inż. Michał Szcześniak

Kontakt:

tel. 42 211 13 19  wew. 140, 106

Zgłaszanie awarii:

w dni powszednie w godz. 600 ÷ 2200 pod numerami:

 • 42 211 – 13 – 19; 42  211 – 13 – 05 (wew. 103 lub 113)   -  w godz.  700 ÷ 1500,
 • 42 211 – 13 – 19; 42  211 – 13 – 05 (wew. 106)   -  w pozostałych godzinach,
 • 609 – 050 – 264 -  w pozostałych godzinach .

w soboty w godz. 800 ÷ 1600  pod numerami:

 • 42 211 – 13 – 19; 42  211 – 13 – 05 (wew. 106),
 • 609 – 050 – 264,
 • 509 – 858 – 361.

w pozostałych godzinach i dniach pod numerem:

 • 509 – 858 – 361.

Interesanci przyjmowani są w budynku „G” przy ul. Jana Pawła II 44 (pokój nr 31) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 9:00 oraz od 13:00 do 15:00.

Do zakresu zadań i kompetencji Zespołu ds. Ciepłownictwa (ZC) należą w szczególności sprawy związane z całodobowym utrzymaniem w ruchu ciągłym sieci i urządzeń cieplnych będących w eksploatacji Spółki, w tym w szczególności:

 • Utrzymanie w ruchu sieci, przyłączy węzłów i urządzeń ciepłowniczych będących w eksploatacji Spółki,
 • Dokonywanie terminowej legalizacji oraz realizacji odczytów ciepłomierzy,
 • Składanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie modernizacji sieci, przyłączy i urządzeń ciepłowniczych będących w eksploatacji Spółki oraz zakupów sprzętowych wynikających z potrzeb działu,
 • Określanie wymagań technicznych zasilania w energię cieplną oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych w ww. zakresie,
 • Opiniowanie planów rozbudowy gminy w zakresie sieci i urządzeń cieplnych,
 • Dokonywanie odbiorów technicznych sieci, przyłączy i urządzeń oraz archiwizacja stworzonych i otrzymanych dokumentów odbiorowych w tym dokumentacji powykonawczej,
 • Prowadzenie monitoringu podłączeń do miejskiej sieci cieplnej,
 • Opracowywanie rocznych harmonogramów dotyczących zadań Zespołu w tym konserwacji sieci i urządzeń będących w eksploatacji Zespołu oraz monitoring ich pracy,
 • Wdrożenie i bieżące prowadzenie archiwum (w formie tabelarycznej oraz map) sieci, przyłączy oraz urządzeń i budowli cieplnych z nimi związanych będących w zasobach Spółki,
 • Utrzymanie w ruchu obiektów będących w eksploatacji Zespołu, określanie potrzeb remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych do realizacji w planach rocznych i wieloletnich Spółki,
 • Organizacja, przygotowanie oraz realizacja prac remontowych i modernizacyjnych systemem własnym oraz zleconym,
 • Prowadzenie nadzoru nad realizowanymi nowymi inwestycjami i remontami,
 • Reagowanie na zachowania rynku,
 • Organizacja, przygotowanie i realizacja zleceń wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie świadczonych przez Zespół usług,
 • Świadczenie usług transportowych dysponowanymi środkami transportu,
 • Zarządzanie flotą samochodową będącą w eksploatacji Zespołu (przekazywanie danych do ubezpieczenia, przeglądy techniczne, zamawianie i rozliczanie paliwa),
 • Zadania związane z realizacją spraw zaopatrzeniowych w ramach Zespołu,
 • Doradztwo techniczne w zakresie działalności Zespołu,
 • Prowadzenie polityki magazynowej w zakresie działalności Zespołu,
 • Nadzór nad terminami oraz poprawnością realizacji umów dotyczących zadań wykonywanych przez Zespół,
 • Wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez Zarząd.

Zespół  ds. Ciepłownictwa prowadzi działalność na podstawie przyznanych koncesji w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/215/358/U/OT/98/MM z dnia 18 listopada 1998 roku. Potrzeby cieplne odbiorców są pokrywane z sieci ciepłowniczej o długości ok. 7,5 km i pojemności 428 m3, w której nośnikiem ciepła jest gorąca woda o temperaturze 130°C w rurociągu zasilającym i 70°C w rurociągu powrotnym. Sieć wychodząca z Ciepłowni rozgałęzia się na dwie części:

 • w kierunku południowo-zachodnim o długości 922 mb, w tym 351 mb sieci preizolowanej,
 • w kierunku północno-wschodnim o długości 6 284 mb, w tym 1 146 mb sieci preizolowanej, wybudowanych w głównej mierze na początku lat 80.

 

Banery/Logo