Jesteś tutaj: Start / Dla Klienta / Jakość wody

Jakość wody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Parametry fizyko - chemiczne wody na dzień:

25 października 2017r. - pobierz

19 marca 2017r. - pobierz

5 listopada 2018r. - pobierz

28 marca 2019r. - pobierz

3 lipca 2019r. - pobierz

11 luty 2020r. - pobierz

 

Artykuły

16 listopada 2017

Przyłącz się i oszczędzaj

Przyłącz się i oszczędzaj! Taką oto ulotkę przygotowaliśmy dla mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.

23 maja 2018

KOMUNIKAT dotyczący odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Wynikiem następujących zmian klimatu są coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe. Coraz częściej występują nawalne opady deszczu powodując w wielu częściach naszego miasta liczne podtopienia i „wybijanie” ścieków w najniżej położonych kondygnacjach domów.

Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest podłączenie rynien z dachów, podwórzowych wpustów deszczowych oraz innych instalacji odwadniających tereny posesji do kanalizacji sanitarnej przeznaczonej jedynie do odprowadzania ścieków bytowych. Takie nieprawidłowe rozwiązanie skutkuje w czasie opadów deszczu całkowitym wypełnieniem - podtopieniem kanałów i cofaniem się - wypływem nadmiaru mieszaniny ścieków i wód opadowych do domów powodując ich zalania.

W związku z powyższym apelujemy do tych z Państwa, którzy mają na swoich posesjach takie nieprawidłowe rozwiązania, o jak najszybsze - w terminie do trzech miesięcy tj. do końca sierpnia 2018 r. odłączenie rynien oraz odwodnienia terenu posesji od kanalizacji sanitarnej i np. odprowadzenie wód opadowych z posesji na tereny zielone.

Po ww. terminie PKGKŁ Sp. z o.o. rozpocznie systematyczne kontrole legalności włączeń do kanalizacji sanitarnej, stwierdzone nieprawidłowości będą podlegały karze zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Wod. – Kan.  Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o., którzy pomogą Państwu w technicznym rozwiązaniu powyższej kwestii.

Informujemy, że zgodnie z art. 9, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „ Zabrania się wprowadzania ……. wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Zgodnie z ust. 4a, art. 28 w/w Ustawy takie działanie zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub grzywny do 10.000 zł.