Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Dział Techniczny

Menu dla: Dział Techniczny

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - mgr inż. Michał Szcześniak

Kontakt:

tel. 42 211 13 19 wew. 140

Interesanci przyjmowani są w budynku „F”  (pokój nr  29) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 15:00.

Działem Technicznym (DT) kieruje Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, do którego zadań i kompetencji należy:

 • Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń służbowych wszystkich czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych zadań z obszaru działań Spółki,
 • Bezpośrednie kierowanie pracą i nadzorowanie podległych komórek organizacyjnych,
 • Kontrola pracy podległych mu komórek organizacyjnych w zakresie realizowanych zadań,
 • Powoływanie zespołów problemowych i zadaniowych dot. podległych mu komórek organizacyjnych,
 • Koordynowanie działalności podległych mu komórek organizacyjnych,
 • Opracowywanie zakresów czynności i obowiązków dla pracowników podległych mu komórek organizacyjnych,
 • Dokonywanie okresowych ocen pracowników oraz prowadzonych przez nich spraw nadzorowanych Wydziałów i Zespołów, zwłaszcza w zakresie terminowości,
 • Sprawowanie nadzoru technicznego i kontroli w zakresie eksploatacji i konserwacji sprzętu, maszyn specjalistycznych i środków transportu będących w zasobach podległych mu komórek organizacyjnych,
 • Sprawowanie nadzoru technicznego i organizacyjnego nad pracą podległych komórek organizacyjnych w zakresie eksploatacji i konserwacji, usuwania awarii sieci, przyłączy, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, cieplnych oraz energetycznych eksploatowanych przez Spółkę,
 • Podejmowanie decyzji w zakresie spraw technicznych Spółki,
 • Bezpośredni nadzór nad wydawaniem warunków technicznych zasilania w wodę, odbioru ścieków i dostarczania ciepła oraz uzgadnianiem projektów dotyczących tych zagadnień,
 • Bezpośredni nadzór nad realizacją oraz odbiorami robót budowlanych związanych z realizowanymi przez Spółkę zadaniami,
 • Nadzorowanie i współudział w opracowywaniu planów inwestycyjnych,
 • Kontrola umów dotyczących sprzedaży wody, odbioru ścieków i dostarczania ciepła,
 • Bieżące śledzenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zmian w przepisach, instrukcjach i zarządzeniach dotyczących działalności kierowanych komórek organizacyjnych, i ich popularyzowanie wśród załogi,
 • Branie udziału w szkoleniach i kursach oraz ich organizowanie w miarę potrzeb
  dla podległych pracowników,
 • Nadzór nad opracowywaniem i przestrzeganiem procedur obowiązujących  w podległych komórkach organizacyjnych,
 • Poszukiwanie nowych źródeł oszczędności i przychodów dla Spółki,
 • Współudział w przygotowywaniu treści zarządzeń,
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki,

Banery/Logo