Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Historia

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki  Spółka z o.o., powstało 18 września 1992r. (Załącznik do Uchwały Nr XXI/132/92 z 17.06.1992r.) w drodze przekształcenia przez komercjalizację Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Konstantynowie Łódzkim. PGKiM zostało wydzielone ze struktur Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach z dniem 01.01.1987r. (na podstawie Uchwały Miejskiej Rady Narodowej z 27.11.1986 oraz Zarządzenia Naczelnika Konstantynowa Łódzkiego nr 2/86 z 30.12.1986r.), a we wcześniejszych latach działało w różnych strukturach, a mianowicie:

 • 1969 – 1974 jako Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstantynowie Ł., przy ul. 19-go Stycznia 44,
 • 1975 – 1976 jako oddział w Konstantynowie Ł. Przy Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Aleksandrowie Ł. Przy ul. Armii Czerwonej 28/30
 • 1976/1977 – 1986 jako oddział Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach przy ul. Warzywnej 1/3.

 

Do zadań Spółki należało wówczas prowadzenie działalności w zakresie:

 • usług wodociągowych i kanalizacyjnych – eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ujęć i stacji wodociągowych,
 • usług ciepłowniczych – eksploatacja i konserwacja sieci cieplnej i węzłów cieplnych, dostarczanie ciepła do budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i innych,
 • oczyszczania miasta – wywóz nieczystości stałych i płynnych, omiatanie i polewanie ulic, eksploatacja wysypiska śmieci,
 • usług pogrzebowych – przewóz pojazdami pogrzebowymi, utrzymanie porządku na cmentarzu komunalnym,
 • gazyfikacji bezprzewodowej – zakładanie instalacji gazowych oraz dostawy gazu płynnego propan-butan,
 • eksploatacji zasobów mieszkaniowych – konserwacja i remonty budynków celem utrzymania we właściwym stanie,
 • prowadzenia łaźni miejskiej – kąpiele wannowe, natryskowe i sanitarne,
 • zazieleniania miasta – budowa i konserwacja zieleni miejskiej,
 • administrowania budynkami stanowiącymi własność gminy,
 • usług budowlano-montażowych, remontowych, konstrukcyjnych oraz projektowych,
 • produkcji elementów budowlanych i wyposażenia wnętrz,
 • budowy mieszkań, lokali użytkowych, urządzeń mechanicznych,
 • usług transportowych, konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych,
 • usług kowalskich i ślusarsko-mechanicznych,
 • konserwacji chodników.

Od dnia 01.10.1992r. Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki działa jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca własnością Gminy Konstantynów (100% udziałów) z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Jana Pawła II 44 (wcześniejsza 19-go Stycznia).

W roku 1999 wybudowano na terenie Spółki nowoczesną halę wyposażoną w 3 kotły wodne z ekonomizerami, opalane gazem, olejem lekkim lub mazutem o łącznej mocy 16MW.   
W grudniu 2001 roku likwidowano działalność wywozu nieczystości płynnych oraz wywozu śmieci. Spółka "EKO-REGION” przejęła wówczas cały obszar usług wraz z pracownikami P.K.G.K.Ł. sp. z o.o. zajmującymi się wywozem odpadów stałych.

W roku 2004 nastąpił kolejny etap rozbudowy Ciepłowni polegający na zainstalowaniu kotłów przystosowanych do spalania biomasy. Celem inwestycji było dalsze obniżenie kosztów produkcji ciepła oraz chęć sprostania dyrektywie unijnej 2001/77/WE z dnia 27.09.2001r, zgodnie z którą Polska musi zwiększyć do 7,5% udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym biomasy) w ogólnym bilansie paliwowo-energetycznym kraju.

Na koniec roku 2013 z  uwagi na trwałe uszkodzenia kotłów przystosowanych do spalania biomasy oraz brak uzasadnienia ekonomicznego ich naprawy (potwierdzone opinią techniczną opracowana przez Zespół Usług Technicznych NOT) podjęto decyzję o ich likwidacji.

We wrześniu 2014r. roku Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki  Spółka z o.o. podpisało z firmą Dalkia Łódź Spółka Akcyjna (obecnie Veolia Energia Łódź)  umowę o przyłączenie systemu ciepłowniczego Konstantynowa Łódzkiego do sieci ciepłowniczej Dalkii. Celem przedsięwzięcia jest obniżenie ceny ciepła dostarczanego odbiorcom na terenie Konstantynowa Łódzkiego. Dostawa ciepła systemowego z Veolii  planowana jest na koniec 2016 r.

Prezesi Zarządu Spółki od chwili jej powstania:

 • od roku 1987 do 1992 roku (struktura PGKiM) – pan Piotr Olczyk
 • od roku 1992 do 1994 roku                                     –  pan Marian Budner,
 • od roku 1994 do 2007 roku                                     –  pan Zbigniew Skowroński,
 • od roku 2007 do 2009 roku                                     –  pan Zdzisław Buczek,
 • od roku 2009 do III 2016 roku                                –  pani Ewa Matyszczak,
 • od IV 2016 do XII 2016 roku                                     – pan Sławomir Turkowski
 • od roku 2017 do 2018 roku                                     – pan Tomasz Sadzyński
 • od 2019 roku                                                                – pan Sebastian Kwiatkowski

Banery/Logo