Jesteś tutaj: Start / Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 1. W Spółce funkcjonują niżej wymienione komórki organizacyjne:
 • wydziały
 • zespoły,
 • samodzielne stanowiska pracy.
 1. Do samodzielnych stanowisk, podlegających bezpośrednio pod Zarząd należą:
 • Dyrektor,
 • Główny Księgowy,
 • Samodzielne Stanowisko ds. Windykacji,
 1. Pod Dyrektora podlega:
 • Dział Techniczny
 • Wydział Wodno-Kanalizacyjny
 • Zespół Ciepłownictwa
 • Zespół Inwestycji i Infrastruktury
 1. Pod główną Księgową podlegają:
 • Wydział Finansowo – Księgowy
 • Kadry/Płace
 1. Wydział Komunalno – Mieszkaniowy (bezpośrednio podległy Zarządowi)
 • Zespół Usług Komunalnych
 1. Wydział Organizacyjno – Prawny (bezpośrednio podległy Zarządowi)
 • Zespół Obsługi Klienta
 • Samodzielne stanowisko ds. informatycznych