Jesteś tutaj: Start / Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. W Spółce funkcjonują niżej wymienione komórki organizacyjne:
 • działy,
 • wydziały
 • zespoły,
 • samodzielne stanowiska pracy.
 1. Do samodzielnych stanowisk, podlegających bezpośrednio pod Zarząd należą:
 • Dyrektor,
 • Główny Księgowy,
 • Samodzielne Stanowisko ds. obsługi Zarządu,
 • Kadry/Płace
 1. Działem kieruje Z-ca Dyrektora, Wydziałem Kierownik (wyjątek stanowi Wydział Finansowo-Księgowy, którym kieruje Główny Księgowy) zaś Zespołem - Główny Specjalista.

 2. Dyrektorowi podlegają:
 • Dział Techniczny,
 • Dział Administracji i Usług.
 1. Z-cy Dyrektora Działu Technicznego podlegają:
 • Wydział Wod- Kan,
 • Zespół ds. Ciepłownictwa),
 • Zespół Inwestycji i Infrastruktury.
 1. Z-cy Dyrektora Działu Administracji i Usług podlegają:
 • Wydział Gospodarki Mieszkaniowej,
 • Wydział Usług Komunalnych,
 • Zespół Obsługi Klienta,
 • Zespół Organizacyjno-Prawny,
 • Samodzielne stanowisko ds. informatycznych.