eBOK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

30 listopada 2017

Informacja

  1. Nazwa projektu: „Wdrożenie e-usług publicznych w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego”, projekt nr: WND-RPLD.07.01.02-10-00024/17.
  2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  3. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 technologie informacyjno-komunikacyjne, Podziałanie VII.1.2 technologie informacyjno-komunikacyjne. 
  4. Wartość projektu netto 604 050,00 PLN, w tym: dofinasowanie 513 442,50 PLN
  5. Opis projektu:

Celem projektu jest utworzenie i wdrożenie systemów i e-usług przyczyniających się do zwiększenia dostępu mieszkańców i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. Projekt polega na uruchomieniu siedmiu nowoczesnych e-usług: e-woda; e-komunikator awarii; e-faktura; e-płatność; e-publikacja; e-monit; e-powiadomienia Umowa.  Wdrożenie projektu do podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Konstantynów Łódzki.

Link do strony www.rpo.lodzkie.pl