Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 

Witaj!

Znajdujesz się w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o.
Zapraszamy do przejrzenia zawartości serwisu.

P.K.G.K.Ł. Spółka z o.o.
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Jana Pawła II 44
tel. 42 211 13 19,  42 211 13 05 

 

Zapraszamy również do odwiedzin na naszej stronie Facebook'a   Strona facebook P.K.G.K.Ł. Spółka z o.o.

Najnowsze aktualności

13 grudnia 2018

Zmiana godzin pracy Kasy

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy że w dniu

24.12.2018r. (Poniedziałek)

i

31.12.2018r. (Poniedziałek)

KASA
Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

będzie czynna w godz. 0800- 1100  

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: Zmiana godzin pracy Kasy
20 listopada 2018

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza III)”

Realizacja Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza III)” będzie kontynuacją dozbrojenia miasta w brakującą sieć wodociągowo – kanalizacyjną.

Na lata 2018-2019 zaplanowano realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Kilińskiego- Południe. Realizacja ww. budowy podzielona została na dwa etapy.
W etapie I planujemy skanalizować następujące ulice: Bema, Sowińskiego, Puławskiego, Kilińskiego - pobierz mapę.

Wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Kilińskiego - Południe etap I” wg. umowy z Wykonawcą netto: 1 671 000,00zł

Finasowanie inwestycji:

 • pożyczka WFOŚiGW w Łodzi: 459 900,00zł;
 • umorzenie z pożyczki nr 67/OA/P/2008 z WFOŚiGW w Łodzi : 513 861,00zł;
 • udział własny: 697 239,00zł.

Kalendarium:

 • 10.2018r. podpisano umowę nr 37/ZP-U/2018 z firmą Projektowanie i nadzory Mikss Teresa Supeł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Kilińskiego -Południe etap I”.
 • 10.2018r. podpisano umowę nr 35/ZP-U/2018 z firmą Projektowanie, Wykonawstwo
  i Konserwacja Urządzeń Wod -Kan Marek Bartniak o zaprojektowanie i wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Kilińskiego Południe -etap I w Konstantynowie Łódzkim.

W ramach umowy Wykonawca wybuduje kanalizację sanitarną wraz z odejściami bocznymi do granicy nieruchomości o długości ok. 1930,00m, natomiast do   nieruchomości zabudowanych w budowie wykona również przyłącza wraz ze studzienką rewizyjną i odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego. Na drogach na których będą prowadzone roboty ułożona zostanie nawierzchnia tłuczniowa.

 • W zakresie opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej
  w Konstantynowie Łódzkim na terenie Osiedla Kilińskiego Południe - etap I wraz
   z odejściami bocznymi do granicy nieruchomości, została podpisana umową
  o podwykonawstwo z firmą „KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
  Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski.

W ramach umowy Wykonawca wykona dokumentację projektową wraz z projektami przyłączy (od granicy nieruchomości do studzienki rewizyjnej włącznie) i instalacji doziemnych(do połączenia z istniejącą instalacją) dla nieruchomości zabudowanych
i w budowie.

W etape II zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Kilińskiego- Południe dla pozostałej części .

 • Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca opracowuje dokumentacje projektową na skanalizowanie pozostałej części Osiedla Kilińskiego – Południe od ulicy Puławskiego/Sowińskiego do rzeki Łódki wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości i przyłączeniem nieruchomości zabudowanych oraz zaprojektowaniem przepompowni ścieków. Termin opracowania dokumentacji wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę 20.03.2019r.
 • W II kw. 2019r. zostanie wyłoniony wykonawca robót na budowę kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Kilińskiego - Południe etap II .
 • Planowana całkowita wartość zadania ok 900 000,00zł.
 • Planowany zakres rzeczowy budowa kanalizacji sanitarnej : długość sieci głównej ok 900m z przepompownią, natomiast do nieruchomości zabudowanych
  w budowie wykona również przyłącza wraz ze studzienką rewizyjną i odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego. Na drogach na których będą prowadzone roboty ułożona zostanie nawierzchnia tłuczniowa.
 • Planowane zakończenie robót IV kw. 2019r.

 

Czytaj więcej o: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza III)”
12 listopada 2018

Świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości

W dniu 11 listopada 2018 r., wspólnie z mieszkańcami miasta Konstantynowa Łódzkiego, świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

  

Czytaj więcej o: Świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości
30 października 2018

Prezentujemy się na konferencji "Benchmarking wod-kan...."

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. prezentuje się na konferencji „Benchmarking wod-kan w Polsce i w Europie” zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” w dniu 30 października 2018 r. w Warszawie.

 

Czytaj więcej o: Prezentujemy się na konferencji "Benchmarking wod-kan...."
29 października 2018

Dziękujemy że byliście z nami

Dziękujemy, że byliście z nami podczas pikniku charytatywnego dla Stasia na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim.


  

 

Czytaj więcej o: Dziękujemy że byliście z nami