Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 Witaj!

Znajdujesz się w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o.
Zapraszamy do przejrzenia zawartości serwisu.

P.K.G.K.Ł. Spółka z o.o.
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Jana Pawła II 44
tel. 42 211 13 19,  42 211 13 05  fax. 42 211 13 06

Najnowsze aktualności

10 lutego 2017

Informacja o zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych.Uprzejmie informujemy, że w miesiącach: luty, marzec br. odbędą się  zebrania
Wspólnot Mieszkaniowych, którymi zarządza PKGKŁ Sp. z o.o..

Szczegółowe informacje o dokładnych datach i godzinach zebrań w załączniku - Harmonogram

Czytaj więcej o: Informacja o zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych.
10 stycznia 2017

Taryfa na ciepło

Zgodnie z § 3 pkt. 7 „Umowy na dostawę ciepła w wodzie gorącej” informujemy, że z dniem 01.01.2017r. wprowadziliśmy nowe ceny na dostawę ciepła wyszczególnione w Taryfie dla Ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. zatwierdzonej przez Prezesa URE  w dniu 30.11.2016r.

Jednocześnie od tego dnia zmieniły się także ceny za ciepło i moc zamówioną ciepła dostarczanego z Veolii Energia Łódź S.A.

Taryfa dla ciepła PKGKŁ Sp. z o.o. opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 5205  z dnia 02.12.2016r. Natomiast taryfa dla ciepła Veolii opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 5011  z dnia 25.11.2016r.

Poniżej przedstawiamy tabele z cenami i stawkami opłat taryfy dla ciepła PKGKŁ Sp. z o.o., oraz taryfy Veolii z cenami w grupie taryfowej WPo.

Ceny i stawki opłat wg taryfy dla ciepła PKGKŁ Sp. o.o. dla odbiorców grupy A, B, C i D netto.

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Grupy taryfowe

 

 

 

A

B

C

D

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

 

 

 

Wg obowiązującej taryfy dla ciepła

Veolii Energia Łódź S.A.

 

 

 

 

X

zł/MW/m-c

2.

Cena ciepła

zł/GJ

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

4.

Stawka opłaty przesyłowej stałej

zł/MW/ rok

zł/MW/m-c

5.

Stawka opłaty przesyłowej zmiennej

zł/GJ

6.

Stawka opłaty przesyłowej stałej

zł/MW/ rok

39 147,24

28 854,36

35 898,72

 

zł/MW/m-c

3 262,27

2 404,53

2 991,56

 

7.

Stawka opłaty przesyłowej zmiennej

zł/GJ

19,02

14,10

17,28

 

8.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

X

8 477,44

9.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

X

48,86

Pełna treść Taryfy PKGKŁ Sp. z o.o. - pobierz.

Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  Nr OŁO.4210.36.2016.BG z dnia 24 listopada 2016 r., Veolia Energia Łódź S.A. informuje o wprowadzeniu do stosowania z dniem 01 stycznia 2017 r. nowych cen i stawek opłat w rozliczeniach za ciepło dostarczone w wodzie gorącej dla grupy taryfowej WPo.

Nowe ceny i stawki opłat zawiera poniższa tabela (wyciąg z Taryfy):

Rodzaj opłaty

Jednostka miary

Cena/stawka

(netto)

OPŁATY STAŁE

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

87 604,80

7 300,40

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

18 052,80

1 504,40

OPŁATY ZMIENNE

Cena ciepła

zł/GJ

27,66

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,33

Cena nośnika ciepła

zł/m3

13,86

Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT, który będzie doliczony w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Pełna treść Taryfy dostępna jest na stronie internetowej http://energiadlalodzi.pl//strefa-klienta/taryfy-i-cennikioraz w siedzibie Veolia Energia Łódź S.A. przy ul. Wieniawskiego 40 w Łodzi.

Czytaj więcej o: Taryfa na ciepło
9 stycznia 2017

Jeszcze tańszy prąd

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. informuje, że w dążeniu do zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej ponownie przystąpiło do Łódzkiej Grupy Zakupowej (ŁGZ).

W tym roku do ŁGZ przystąpiły aż 483 podmioty.  Im większy wolumen, tym niższą stawkę udaje się uzyskać. W poprzednim roku przetarg wygrała firma ENEA, cena energii dla Spółki wyniosła wówczas 211,2 zł netto za 1 MWh. Od 1 stycznia 2017 r. sprzedaje nam energię firma Energa Obrót S.A. W wyniku przetargu na dostawę energii elektrycznej w 2017 roku osiągnięto jeszcze niższą stawkę tj. 204,7 zł netto za 1 MWh.

Kolejny rok będziemy mieli możliwość zakupu energii po bardzo korzystnych cenach. Pozwoli to ograniczyć  między innymi koszty pompowania wody i ścieków, a powstałe w ten sposób oszczędności pozwolą optymalizować koszty wody i ścieków ponoszone przez naszych odbiorców.

Czytaj więcej o: Jeszcze tańszy prąd
19 grudnia 2016

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim Klientom i Partnerom życzymy Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego 2017 Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o.

Czytaj więcej o: Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
5 grudnia 2016

Komunikat Rady Nadzorczej o wynikach Konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim informuje, że Konkurs na kandydata na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.  w Konstantynowie Łódzkim ogłoszony na podstawie Uchwały Nr 10/2016 z dnia 04.11.2016r. został zakończony. 

W wyniku Konkursu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. został powołany Pan Tomasz Sadzyński (Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu  - pobierz).

Rada Nadzorcza dziękuje wszystkim kandydatom za złożenie ofert i udział w Konkursie.

Czytaj więcej o: Komunikat Rady Nadzorczej o wynikach Konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.